Medicinsk sekreterare / reception

 

Lisbeth Malmström

 
   

I vår reception träffar du oftast vår medicinska sekreterare Lisbeth. Den som arbetar i receptionen tar betalt för ditt besök hos oss, ser till att avgifterna registreras för högkostnadsskydd och när du är uppe i frikort samt skriver ut vårdvalsblanketter när du vill lista dig. 

Utöver receptionsarbete sköter den medicinska sekreteraren mycket som rör det administrativa patientrelaterade arbetet på vårdcentralen.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a medicinsk dokumentation, IT-ansvar, fakturering, bokföring samt att vara behjälplig med administrativa frågor till övrig personal.