Psykolog

Ted Nielsen
Psykologen erbjuder psykologisk behandling och rådgivning vid olika tillstånd såsom;
-Depression
-PTSD/Trauma
-Ångest (panikångest, tvång, social fobi, generell oro, fobier),
-Ätstörning (beroende på omfattning)
-Skam- och skuldsvårigheter
-Kristillstånd
-Sömnsvårigheter
-Stressrelaterade tillstånd
-Kronisk smärta
På vårdcentralen arbetar vi i första hand med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och erbjuder psykologisk behandling individuellt, i grupp samt med hjälp av egenbehandlingsmaterial.
Det första besöket innebär alltid ett bedömningssamtal där psykologen försöker förstå problemet. Efter det så kan psykologen uttala sig om vilken typ av insats/hjälp som bedöms vara mest lämplig.