Idrottsmedicin

Idrottare på landslagsnivå, elitaktiva och motionärer välkomnas till AN Fysiocenter för bedömning och behandling. Vi behandlar såväl akuta som överbelastningsskador.

Vid en akut skada är det akuta omhändertagandet och fastställande av diagnos avgörande för skadans läkning och återgång till idrott. Behandlingen kan bestå av smärtlindande åtgärder, tejpning eller bandage för avlastning, övningar för att återställa ledrörlighet och bygga upp muskulatur, balans och koordination. Vid överbelastningsskador görs en noggrann undersökning av hela kroppen för att hitta eventuella kompensationsmönster som kan vara en del av uppkomstorsaken eller en orsak av skadan. I behandlingen ingår även träning av rörlighet, styrka, balans och koordination. En annan del i behandlingen kan vara att prova ut en ortos, det vill säga ett skydd, exempelvis fotledsskydd vid fotledsstukning.

Läs mer på Svensk Idrottsmedicin