Tandhygienist Shaam Ayoub

Tandhygienist Shaam Ayoub

Shaam Ayoub

Tandhygienist

Shaam har arbetat som tandhygienist i 15 år med erfarenhet både vad gäller patienter med tandvårdsrädsla och patienter som har omfattande behandlingsbehov ffa vid tandlossning. Shaam gör även undersökningar ofta isamband med hygienbehandling. Många patienter går regelbundet för rengöring av tänderna (tandsten mm) med intervaller på 4-6 månader. Därför använder vi ett kallelsesystem för att påminna om att det är dags för besök.

Shaam arbetar hos oss måndagar och tisdagar från november.