Tandvårdsbidrag

Det råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Det innebär att priserna på olika behandlingar kan variera något. Oavsett pris så har du alltid ett tandvårdsbidrag du kan nyttja.

Om du är i åldersgruppen 24-29 år eller äldre än 65 år får du ett bidrag på 600 kronor varje år. Om du är mellan 30 till 64 år så har du rätt till 300 kronor per år.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp. Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. 

0-3000 kr

Patienten betalar 100%

3000-15000 kr

Patienten betalar 50% av referenspriset.

15.000 kr

Patienten betalar 15% av referenspriset.

Särskilda regler bestämmer vilka behandlingar som ingår. Här kan du läsa mer utförligt vilka regler som gäller.