Implantat

När det inte längre går att rädda en tand eller det redan saknas tänder - då kan tandimplantat vara en bra ersättning.

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Till skruvarna ansluts små rör eller pelare (distanser) som sticker upp ur tandköttet. På dessa pelare kan sedan en ny konstgjord tand eller en rad nya tänder fästas.

Titan är en metall som går bra ihop med kroppens vävnader. Titanet har en unik förmåga att växa fast i käkbenet.

Implantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som konstgjorda tänder kan fästas vid.

Först opereras implantat in i käkbenet. Sedan fästs konstgjorda tänder vid implantaten.

En avtagbar protes som knäpps fast på implantat kallas täckprotes.