Vår verksamhet

Vård hos oss

  • Idrottsmedicin
  • Ultraljudsundersökningar
  • Shock Wave behandling (ESWT)
  • Akupunktur
  • Intramuskulär stimulering (IMS)
  • NMES NeuroMuskulär Elektrisk Stimulering

Hur vi arbetar

Utifrån en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus. En manuell undersökning omfattar systematiskt, specifikt riktade rörlighets-och smärtreproduktions- respektive avlastningstester av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Med utgångspunkt från funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder t ex mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Vi behandlar besvär från hela rörelsesystemet som rygg- och nacksmärtor, huvudvärk, smärtor från axel, armbåge, hand, höft, knä eller fot. Orsaken kan var allt ifrån åldersrelaterad förslitning till skador efter idrottsutövning, frakturer, whiplashskador med mera.

Vi tar även emot patienter med stressrelaterade besvär.

 

Andreas NorénJag är legitimerad sjukgymnast, har examen i OMT Steg III (Ortopedisk Manuell Terapi), Idrottsmedicin och Akupunktur. Min målsättning är att med hjälp av modern teknik ställa rätt diagnos och ge adekvat behandling som leder till snabba resultat.