Ultraljudsundersökningar

Åre Fysiocenter använder ultraljudsundersökning som en viktig del av den sjukgymnastiska undersökningen. Undersökningen blir mer specifik och vi kan göra rätt bedömningar.

Ultraljudsundersökning exponerar delar av kroppen med högfrekventa ljudvågor som producerar bilder av kroppens insida. Ultraljud använder inte joniserande stålning, som vid röntgen. Eftersom ultraljudsbilder är tagna i realtid kan de omedelbart visa strukturen och flödet av kroppens muskler och senor, liksom hur blod flödar genom blodkärlen. 

Ultraljudsundersökningar är en medicinsk undersökning utan ingrepp som hjälper oss att göra bedömningar och behandla muskuloskeletala besvär utefrån en mer korrekt diagnos. Ultraljudsbilder av muskuloskeletala systemet visar muskler, senor, ligament, leder och mjukdelar i kroppen.

Användningsområden för ultraljudsundersökning

 • Ligamentskador
 • Muskelbristningar-blödningar
 • Mjukdelsförkalkningar
 • Neuvaskulering av senor (kärlinväxt)
 • Vätska i slemsäckar och leder
 • Biofeedback för stabilitet och bäckenbotten träning
 • Uppföljning efter behandling och träning
 • Följa förloppet i en rehabilitering/läkning
 • Ultraljudsundersökning kan även användas för att hjälpa oss att föra injektioner till rätt lokalisation.
 • Hjälpa oss med rätt behandling för rätt besvär.
 • Hitta bättre träningsbelastning och dosering.
 • Ställa in Shock Wave behandling till rätt djup och lokalisation vid förkalkningar m.m.

Fördelar med ultraljudsundersökning

 • Det finns inga kända skadliga effekter på människor vid ultraljudsundersökning.
 • Ultraljudsundersökning är icke-invasiv (inga nålar eller injektioner) och är vanligtvis smärtfri.
 • Ultraljudsundersökning använder inte joniserande strålning.
 • Ultraljudsundersökning ger en tydlig bild av mjuka vävnader. Traditionell strålningsröntgen kan endast ge en tydlig bild av hårda vävnader d v s ben.
 • Ultraljud ger möjlighet till att scanna patienten vid dynamiska tester och rörelser. Att jämföras med magnetröntgen då patienten måste ligga alldeles stilla under ett flertal minuter.
 • Ultraljud ger realtids bildbehandling.
 • Till skillnad från det starka magnetfältet vid magnetröntgen påverkar inte ultraljudet t ex pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra fragment i kroppen. Ultraljud är också ett utmärkt alternativ till magnetröntgen vilket en klaustrofobisk patient kan uppleva som besvärlig.

Begränsningar vid ultraljudsundersökning

 • Ultraljud har svårt att tränga in i ben och kan därför endast visa utsidan av beniga strukturer och inte vad som ligger inom. För att visualisera inre skelett och vissa leder används vanligtvis MRT, DT samt slätröntgen.