Ditt besök

Till vår mottagning kommer du oftast på remiss från din husläkare eller från annan läkare. Väntetiden för ett läkarbesök beror på typen av problem. Vi prioriterar utredning av svår astma, gravida med astma och svår allergi med akuta reaktioner.

När remissen kommit till vår mottagning görs en bedömning och prioritering. Du får sedan ett bekräftelsebrev till din hemadress med uppskattad väntetid. Cirka 14 dagar före besöket får du sedan en kallelse och tillsammans med detta skickas ett frågeformulär angående symptom och besvär, som skall fyllas i inför första besöket.