Återbesök

Ofta behöver utredningen hos oss inte ta mer än ett besök eftersom både test, bedömning och medicinförskrivning görs vid ett och samma tillfälle. Fortsatt behandling sker hos den läkare som skickat remissen eller hos husläkare som alltid får en kopia av journal och testresultat. Ibland bokas ytterligare besök för att se behandlingsresultat till exempel för att följa upp hur medicinen har påverkat lungfunktionen. Detta återbesök kan vara hos läkare eller hos våra specialutbildade sjuksköterskor på sköterskemottagningen.

De patienter som har svår astma med nedsatt lungfunktion eller multiallergi med svåra allergiska besvär från olika organ kan erbjudas möjlighet att fortsätta med regelbundna besök hos oss.


Spirometri är en undersökning för att ta reda på hur väl dina lungor fungerar.