Första besöket

Vid första besöket träffar Du en sjuksköterska som är specialutbildad inom området allergisjukdomar. Hudtest (pricktest) görs för att påvisa allergi och om utredningen gäller astma testar vi lungfunktionen med spirometri.

Efter testerna hos allergisjuksköterskan får Du träffa någon av våra läkare med specialistkompetens inom området allergisjukdomar. Tillsammans går vi igenom det frågeformulär som Du fått fylla i. Behövs ytterligare utredning gör vi upp en plan för detta och bestämmer om det behövs en ny tid för uppföljning hos läkare och sjuksköterska av till exempel nyinsatt medicin.

Vi går även igenom och demonstrerar olika inhalationshjälpmedel vid astma.

Frågeformulär inför nybesök

Innan du besöker oss första gången är det bra om du fyller i detta formulär och tar med till mottagningen.

Till formuläret»