På mottagningen träffar du oss

Läkare

Victoria Strand, Med dr
Specialist astma och allergisjukdomar
Tidigare verksam vid Södersjukhuset och Huddinge sjukhus

Pär Gyllfors, Med dr
Specialist astma och allergisjukdomar
Tidigare verksam vid Karolinska sjukhuset Solna

Linda Curstedt, Leg läk
Specialist astma och allergisjukdomar, specialist invärtesmedicin
Tidigare verksam vid Danderyds sjukhus

Karin Strandberg, Med dr
Specialist astma och allergisjukdomar, specialist lungmedicin
Tidigare verksam vid Allergimottagningen Cityakuten, Akademiska sjukhuset Uppsala
och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Marit Westman, Leg läk
ST-läkare astma och allergisjukdomar, specialist öron, näs- och halssjukdomar
verksam även vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Marianne Kronqvist, Med dr (vikarie)
Specialist astma och allergisjukdomar, specialist invärtesmedicin
Tidigare verksam vid Danderyds sjukhus