På mottagningen träffar du oss

Läkare

Linda Curstedt, Leg läk
Specialist astma och allergisjukdomar, specialist invärtesmedicin
(verksamhetschef)
Tidigare verksam vid Danderyds sjukhus

Pär Gyllfors, Med dr
Specialist astma och allergisjukdomar
Tidigare verksam vid Karolinska sjukhuset Solna

Victoria Strand, Med dr
Specialist astma och allergisjukdomar
(vikarie)
Tidigare verksam vid Södersjukhuset och Huddinge sjukhus