Patientavgifter, specialistvård

Besök hos specialistläkare 250 kr
Besök hos sjuksköterska 250 kr

Ungdom under 18 år.
Patient 85 år eller äldre

0 kr

Frikort gäller. Vanliga kreditkort accepteras. Glöm inte att ta med legitimation.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök eller avbokar besöket mindre än 24 timmar före inplanerat besök tas en patientavgift ut på 400 kr. Frikort gäller inte för detta (gäller även för ungdom).

Avbokning görs på tfn nr 08-4413370, tryck 1 (dygnet runt)