Patientavgifter, specialistvård

Besök hos specialistläkare 400 kr
Första besök hos specialistläkare 
med remiss från husläkare 
200 kr
Besök hos sjuksköterska 100 kr
Ungdom under 18 år
Patient 85 år eller äldre
 0 kr

Frikort gäller. Vanliga kreditkort accepteras. Glöm inte att ta med legitimation.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök eller avbokar besöket mindre än 24 timmar före inplanerat besök tas en patientavgift ut på 400 kr. Frikort gäller inte för detta (gäller även för ungdom).

Avbokning görs på tfn nr 08-4413370, tryck 1 (dygnet runt)