Väntetid

Utan förtur 24 veckor
   
Med förtur 2 veckor

(uppdaterad: 2020-12-16)

Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta.

Mer information om allergimottagningar i Stockholms län finns att läsa på 1177 Vårdguiden.

För vårdgaranti i Stockholms läns landsting gäller 30 dagar till specialistmottagning. För mer information ring Vårdgarantikansliet, Stockholms Läns Landsting tel nr 08-123 134 00.