Välkommen till Astma- och Allergimottagningen

Vårt mål och vår verksamhetsidé är att utföra astma- och allergiutredningar av hög kvalitet med användande av moderna och vetenskapligt tillförlitliga undersöknings- och testmetoder. Ansvariga för verksamheten är med. dr Linda Curstedt, med. dr Pär Gyllfors och dr Victoria Strand.

Vi vill att du hos oss ska känna att du blir bemött och behandlad med kunnande, vänlighet och respekt. Vi arbetar enligt Praktikertjänsts kvalitetspolicy och kvalitetsdiplomerades senast 2023.

Mottagningen startade 1998 i lokaler på Magnetvägen 5, vid S:t Görans sjukhus. Åren 2007 fram till augusti 2023 var vi verksamma på S:t Göransgatan 126.
Vår nuvarande adress är Rålambsvägen 8B på Kungsholmen. 

Vi har ibland ST-läkare hos oss som utbildas inom området allergisjukdomar. Vi tar också emot sjuksköterskor och läkare från husläkarmottagningar som auskulterar hos oss.

 

Vi utreder

Utredning och behandling

 • Astma
 • Allergiska och icke-allergiska besvär från ögon och näsa som hösnuva
 • Akuta överkänslighetsreaktioner mot bi- och getingstick
 • Akuta överkänslighetsreaktioner mot penicillin och smärtstillande medicin till exempel Voltaren eller Magnecyl
 • Akuta överkänslighetsreaktioner för lokalbedövningsmedel
 • Nässelutslag och allergisk svullnad
 • Födoämnesallergi
 • Sensorisk hyperreaktivitet

Tester

 • Pricktest för allergi mot pollen, pälsdjur, mögel och kvalster
 • Utökad pricktest med speciella allergen, till exempel födoämnen, latex, penicillin och geting
 • Lungfunktionstest (spirometri) med reversiblitetstest (test före och efter att du tagit din luftrörsvidgande medicin).
 • Mätning av utandat kväveoxid (NO).
 • Provokationtest med till exempel penicillin eller acetylsalicylsyra
 • Födoämnesprovokationer
 • Provokation med lokalbedövningsmedel
 • Provokationstest med capsaicin och metakolin

Allergivaccination

Pollen, pälsdjur, bi- och getinggift