Patientavgifter

Våra patientavgifter följer landstingets taxa och högkostnadskort gäller.

Prislista

Prislistan gäller från januari 2022.

Läkarbesök  

200 kr

Leg Fysioterapeut / Leg sjukgymnast

200 kr

Terapeut

200 kr

Sjuksköterskebesök

200 kr

Barnmorskebesök

200 kr

Videobesök
(Faktura utan fakturaavgift)

200 kr

Avbokning senare än 24 timmar eller uteblivet besök
(Besök + fakturaavgift)

470 kr

Intyg

Från 470 kr

Provtagning

0 kr

Besök under 20 år

0 kr

Besök över 85 år

0 kr