Vaccinationsintyg

BålstaDoktorn kan utfärda vaccinationsintyg till Dig som antingen vaccinerat Dig mot Covid-19 i region Uppsala och därmed fått vaccinationen dokumenterad i regionens journalsystem men även till Dig som kan uppvisa giltigt vaccinationskort för vaccination utförd i annan region.

Pris 470 SEK. Faktureras ej. Frikort/högkostnadskort gäller ej.

För bokning, ring 073-981 48 69.