Våra patientavgifter följer landstingets taxa och högkostnadskort gäller.

Prislistan gäller från januari 2020

Läkarbesök/fysioterapeut/terapeut  200 kr
Läkarbesök för patienter under 20 och över 85 år

 

 0 kr

Sköterskebesök inkl. diabetssköterska 200 kr
Barnmorskebesök 0kr
Provtagning vid läkarbesök  0 kr
Provtagning 0 kr
Avbokning senare än 24 timmar eller uteblivet besök (besök + fakturaavgift) 270kr