Våra patientavgifter följer landstingets taxa och högkostnadskort gäller.

Prislistan gäller från januari 22

Läkarbesök 200 kr
Leg Fysioterapeut/Leg sjukgymnast 200 kr
Terapeut 200 kr
Sjuksköterskebesök 200 kr
Barnmorskebesök 0 kr
Videobesök (faktura utan fakturaavgift) 200 kr
Avbokning senare än 24 timmar eller uteblivna besök (besök + fakturaavgift)  470 kr
Intyg  Från 470 kr
Provtagning 0 kr
Besök under 20 år och över 85 år 0 kr