Covid-19

BålstaDoktorn erbjuder provtagning för Covid-19 både vid pågående infektion och genomgången infektion. Boka via 1177.se även helgöppet

PCR- provtagning tas då man har symptom för att undersöka om man har en pågående Covid- infektion. Tid bokas via 1177.se

Provtagningsbuss- i sammarbete med region Uppsala kommer vår provtagningsbuss åka runt i regionen och hjälpa till med provtagning. Se 1177.se för uppdaterad information vart den står.

För allmänna frågor kring Covid-19 hänvisar vi till det nationella informationsnumret 113 13 eller 1177.se

Information ang vaccination mot Covid-19 finns på 1177.se