Covid-19

Efter beslut från Region Uppsala gäller följande:
Vid misstanke om pågående Covid-19 infektion kan du boka tid för provtagning via 1177. Följande provtagningsstationer finns: Enköping, Kungsgärdet, Östhammar, Tierp.
Vi kan fortfarande erbjuda antikroppstester via 1177


Antikroppstestet
Testet tas när det har gått minst två veckor sedan avslutad sjukdom. Precis som med testerna för pågående sjukdom finns det ett begränsat antal provtillfällen per dag. Du skall vara frisk vid provtagningstillfället. Vi släpper nya tider allt eftersom vi har kapacitet att ta fler prover.
Testet bokas via 1177 och där bevakar du även ditt provsvar. Är det inte klart kommer du inte se något provsvar på 1177. Kan ta längre tid på grund av stor efterfrågan.

Gör så här:
Logga in med bank-id via 1177.se
Välj journaltjänster.
Välj journalen.
Välj visa alla uppgifter.
Välj provsvar och dubbelklicka på det.

För ungdomar mellan 13-17 år ser man inte svaret utan du kan kontakta oss via chatten.

Svaret är antingen:
Positivt: du har antikroppar.
Negativt: du har INTE antikroppar.
Gränsvärde: du har liten mängd antikroppar.

Testet kommer inte vidimeras av läkare.


Observera att du inte kan ta för givet att förekomst av antikroppar garanterar dig immunitet eller att du inte kan sprida sjukdomen. Känner du dig sjuk så skall du kontakta oss eller 1177