Britt Ernberg

Hur blir man specialist i Allmänmedicin?

1. Läkarprogrammet 5,5 år

För att bli Specialist i Allmänmedicin krävs att du börjar med att läsa Läkarprogrammet på universitetet. Det är en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning som förberedelse för fortsatt utbildning inom läkaryrket.

2. AT (Allmäntjänstgöring) 2 år

Efter grundutbildningen gör man sin AT (Allmäntjänstgöring) på sjukhus eller Vårdcentral då man arbetar under handledning för att få stöd under tiden man får erfarenhet av yrket.

            Efter avslutad allmäntjänstgöring måste man avlägga skriftligt prov för att bli legitimerad läkare.

3. ST i Allmänmedicin (Specialisttjänstgöring) 5 år

Efter avslutad allmäntjänstgöring kan man välja om man vill specialisera sig för att få specialistkompetens.

            Väljer man att specialisera sig inom Allmänmedicin måste man gå ytterligare 5 år under handledning vilket betyder att den totala utbildningstiden för att bli Specialist i Allmänmedicin är minst 12,5 år.