På BålstaDoktorn arbetar specialister i allmänmedicin.

En specialist i allmänmedicin* ska kunna möta människor i alla åldrar som söker för alla sorters problem med hälsan och ställa samman detta till en helhet med individen i centrum.

Allmänmedicinaren kan vid mötet undersöka, bedöma besvären, ställa diagnos och behandla allt från enklare åkommor till svårare och kroniska sjukdomar. Om behov finns hos patienten som kräver annan specialistkompetens får denne hjälp med en remiss för att komma vidare.

En allmänläkare är en läkare som kan träffa patienten kontinuerligt under lång tid. På så vis kan en ömsesidig tillit byggas upp samtidigt som läkaren får en kunskap om personens sjukdomshistoria och hela livssituation.

*Allmänmedicin är en egen medicinsk specialitet och i Sverige finns det ca 50 olika specialiteter. Efter de första 7,5 årens utbildning för att bli legitimerad läkare krävs det ytterligare 5 års utbildning innan man kan bli specialist i allmänmedicin.