Lättakut- Inställd tills vidare

Mån-fre 8.00-11.00

För dig med följande besvär

  • Nytillkomna öron-näsa-halsbesvär
  • Urinvägsbesvär
  • Hudutslag
  • Förkylning/Influensa
  • Nytillkomna ögonbesvär
  • Akuta smärttillstånd
  • Allergiska reaktioner