Smärthantering i grupp

Smärtgruppen vänder sig till dig som har långvarig smärta sedan minst 3 månader och vill ha hjälp med att hitta strategier för hantera dina besvär.
Rehabiliteringen sker i grupp och pågår under ca 6 veckor med 2-3 tillfällen/vecka.
Behandlingen innehåller både teori och praktiska moment; träning/sjukgymnastik i syfte är att du ska lära dig nya sätt att tänka och hantera din smärta.
Målet är att öka livskvalitén och funktionen för dig i såväl vardag som arbetsliv.

Behandlingen sker inom ramen för Landstinget i Uppsala läns rehabiliterings-garanti.
Besöken ingår i högkostnadsskyddet Frikort gäller.

Ring 0171-667100 om du intresserad.