Mattias Jonasson

Beteendehälsa

Vi på BålstaDoktorn strävar efter att alltid kunna erbjuda Dig en snabb tid till någon av våra psykosociala resurser. Vårt psykosociala team arbetar med alla typer av psykosociala problem. Har du t.ex. stressymptom, sömnsvårigheter, ångestproblematik, nedstämdhet eller trötthet kan Du boka en tid till oss. Tillsammans tittar vi närmare på Din problematik och lägger sedan upp en plan för Dig. Vi arbetar med stegvis vård vilket innebär att vi anpassar antalet besök efter behov. Ibland räcker det med ett besök, ibland behöver vi träffas fler gånger. Vi arbetar bara med evidensbaserade metoder med ursprung från Kognitiv-Beteende Terapi (KBT)

Boka tid via vår chat Mitt PTJ, telefon eller i receptionen.

 

Välkommen!

 

Under 2020 erbjuds behandling med KBT via nätet för depression, sömnsvårigeter och oro för Covid-19 pandemin i Region Uppsala.
För vidare information läs: 1177.se

 

Camilla Ericsson
Leg. Psykoterapeut
Beteendehälsa

Morgan Lagerstrand
Leg. Psykoterapeut
Beteendehälsa

Morgan Lagerstrand