Mattias Jonasson

Beteendehälsa

Vi på BålstaDoktorn strävar efter att alltid kunna erbjuda Dig en snabb tid till någon av våra psykosociala resurser. Vårt psykosociala team arbetar med alla typer av psykosociala problem. Har du t.ex. stressymptom, sömnsvårigheter, ångestproblematik, nedstämdhet eller trötthet kan Du boka en tid till oss. Tillsammans tittar vi närmare på Din problematik och lägger sedan upp en plan för Dig. Vi arbetar med stegvis vård vilket innebär att vi anpassar antalet besök efter behov. Ibland räcker det med ett besök, ibland behöver vi träffas fler gånger. Vi arbetar bara med evidensbaserade metoder med ursprung från Kognitiv-Beteende Terapi (KBT)

Boka tid via vår chat PTJ 24, telefon eller i receptionen.

 

Välkommen!

 

Under 2020 erbjuds behandling med KBT via nätet för depression och sömnsvårigeter i Region Uppsala.
För vidare information läs: 1177.se

Trude Andersen

Leg. Psykoterapeut
Smärthanteringsgrupp
Trude Andersen

 

 

Morgan Lagerstrand
Leg. Psykoterapeut
Beteendehälsa

Morgan Lagerstrand