Avgifter / patientlista

Läkarbesök på vald vårdenhet 200 kr
(Barn och ungdomar upp till 20 år kostnadsfritt)  
   
Läkarbesök för patient listad på annan vårdenhet 200 kr
(Barn och ungdomar upp till 20 år kostnadsfritt)  
   

Hembesök till patient listad
på vald vårdenhet

200 kr
   
Besök för vaccination mot influensa och lunginflammation Ej fastställt
(patient under 65 år)  
   
Vaccination, -övrig, grundavgift 200 kr
   
Uteblivet besök som ej avbeställts 24 h innan bokad tid (gäller även kostnadsfria besök) Dubbel avgift