Hälsoundersökning

Du kan boka tid för att få en genomgång av din hälsa. Erbjudandet riktar sig till friska individer som önskar en bedömning av sitt hälsoläge. Du kommer att träffa en  sjuksköterska. 

I hälsoundersökningen ingår:

  • EKG
  • blodtryck 
  • puls 
  • blodprov (Hb,  glukos, TSH, ALAT, GT, kreatinin, icke fastande totalkolesterol). 

Undersökningar och provsvar bedöms av läkare. Eventuell vidare medicinsk utredning avtalas separat.

Hälsoundersökningen kostar 1 000 kr.

Om du önskar ta PSA men ej tidigare fått utfört provet följer vi Socialstyrelsens etiska riktlinjer för information om provets konsekvenser och ber dig läsa på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-2-30- patientinformation innan du bestämmer dig.

Har du förstagradssläktingar med prostatacancer, rekommenderas provet från 45 års ålder.

Har du intresse av en hälsoundersökning är du välkommen att kontakta syster Annika.