Hälsoundersökning

Du kan boka tid för att få en genomgång av Din hälsa. Erbjudandet riktar sig till friska individer som önskar erhålla en bedömning av sitt hälsoläge, vilket innefattar besök hos sjuksköterska. 

I hälsoundersökningen ingår:

  • blodtryck 
  • puls 
  • blodprov (Hb,  glukos,  TSH,  ALAT, GT, kreatinin, icke fastande totalkolesterol) 
  • urinprov. 


Undersökningar och provsvar bedöms av läkare. Eventuell vidare medicinsk utredning avtalas separat.

Om Du önskar ta PSA men ej tidigare fått utfört provet följer vi Socialstyrelsens etiska riktlinjer för information om provets konsekvenser och ber Dig läsa på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-2-30- patientinformation innan du bestämmer dig.

Har du förstagradssläktingar med prostatacancer, rekommenderas provet från 45 års ålder.

Hälsoundersökningen kostar 1 000 kr. 

Har Du intresse av en hälsoundersökning är Du välkommen att kontakta syster Annika.