Vad kostar det?

Det kan vara svårt för dig som patient att veta vad olika behandlingar kommer att kosta. Vi kan alltid ge dig ett kostnadsförslag innan påbörjad undersökning och behandling, så tveka inte att fråga oss om du känner dig osäker.

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 22 år. Det år du fyller 23 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.