Nyheter

Bjärnums Tandvård fortsätter att utvecklas.

Efter viss personalomsättning pga att vår framåt personal är eftertraktade inväntar vi nu nyanställd personal som är bosatt i klinikens närområden. Tills våra nya sköterskor är på plats har vi lyckats locka in två unga pigga pensionärer med lång erfarenhet. 

Vi ber dock om ursäkt för att det understundom an vara svårt att nå oss per telefon. Detta är på grund av att vi är så eftertraktade och fokuserade på patientarbetet. Ofta går det dock att nå oss per mail till info.bjarnumstandvard@ptj.se. Där försöker vi svara under dagen.

Lördagen den 14 mars 2015 startade den nya telefonlösningen för Region Skånes helgjour. Den nya telefonlösningen bygger på en talsvarslösning där medborgaren genom att ringa det nya journumret
0771 / 160 170 via talsvar vidarekopplas till den jourtandläkare i aktuellt jourområde som har helgjour.

Återigen - Tack för alla vackra ord på klinikens Facebooksida. Tyvärr är den inte så aktiv för tillfället pga att vi är lite kort om folk. Skoj att också andra tandläkare och specialister följer vår sida.