Lahije Peci Cela

Lahije Peci Cela

Lahije Peci Cela

Tandsköterska

Lahije kommer till oss efter att ha arbetat både privat och i folktandvården på olika ställen i Nordöstra Skåne.