Annelie Johansson

Tandsköterska

Annelie har under sommaren kommit och förstärkt oss efter att Lina och Ann valt att gå vidare till andra arbeten. Annelie har under många år varit en stöttepelare på Folktandvården i Hässleholm.