Filialen i Furulund avvecklas

Filialen i Furulund avvecklas för att istället samla resurserna hos verksamheten i Bjärred. Filialen stänger per den 31 december 2021.