Om oss

Bohuspraktiken är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och ingår i Västra Götalands vårdvalsmodell -VG Primärvård.

Vår mottagning arbetar för hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet. Vi arbetar alla på ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande sätt.

Vi erbjuder dig en vårdkontakt för långsiktig kontinuitet med målsättning att du ska känna dig trygg och nöjd. Vi välkomnar medborgare i alla åldrar.

Vår mottagning erbjuder

Vi samarbetar med

Kvalitetsregister

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Kvalitetsregistren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården, genom att vara med i registret hjälper du till att förbättra vården. Din medverkan i registret är helt frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du önskar mer information om kvalitetsregistret v g se länkar nedan.

Om du inte vill att dina uppgifter registreras vänd dig till Bohuspraktiken.

Nationella diabetesregistret www.ndr.nu

Svenska demensregistret www.ucr.uu.se/svedem

Luftvägsregistret www.luftvagsregistret.se