Patientinformation - Praktikertjänst har ansökt om förtida upphörande av Bohuspraktikens vårdavtal

Praktikertjänst har ansökt om att stänga Bohuspraktiken innan vårdavtalet med Västragötalandsregionen löper ut. Bakgrunden till ansökan är en tuff ekonomisk situation och svårigheter att rekrytera medarbetare.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd fattade beslut i ärendet den 27 februari och Bohuspraktiken stänger den 30 april 2020.

Praktikertjänst beklagar beslutet att avveckla verksamheten, men det har inte gått att hitta en långsiktig lösning för att driva verksamheten vidare.

Bohus Fysioterapi, som har ett nära samarbete med Bohuspraktiken, påverkas inte av det här beslutet och den verksamheten fortsätter som vanligt.

Koncernkontoret i VGR bedömer att de brister som Praktikertjänst redovisar gällande kontinuitet och bemanning påverkar kvaliteten i vården. Det finns ytterligare fyra vårdcentraler i kommunen så invånarnas behov av vårdcentral kan tillgodoses av andra vårdgivare i närområdet.

Efter dialog med Praktikertjänst/Bohuspraktiken godkänner hälso- och sjukvårdsnämnden därför ett förtida utträde ur kontraktet redan från den 1 maj 2020, detta framför allt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Praktikertjänst för nu en dialog med Västra Götalandsregionen om en trygg och patientsäker avveckling och alla listade patienter kommer att hållas informerade.

Efter att Bohuspraktiken avvecklats driver Praktikertjänst 19 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen, varav Nödinge vårdcentral, Centrumpraktiken och Älvpraktiken ligger i området kring Bohus.

Så listar man sig på en vårdcentral

Patienter och barn som är listade vid Bohuspraktiken kan lista om sig på valfri vårdcentral. Om patienter och vårdnadshavare inte aktivt väljer annan vårdcentral flyttas de automatiskt över till annan mottagning enligt närhetsprincipen.

På webbplatsen 1177.se finns information om omlistning och hur patienter och vårdnadshavare gör för att lista sig på en vårdcentral. Det går också bra att kontakta valfri vårdcentral direkt för information om hur man listar sig där.