Astma/KOL

Våra distriktssköterskor har bl.a. specialistkomptens inom astma/allergi och KOL.

Utredning med spirometri (lungfunktionstest).

  • Genomgång av inhalationsteknik och de läkemedel du använder.
  • Individuellt anpassad uppföljning enligt Nationella riktlinjer.
  • Andnings- och hostteknik.
  •  samt samtal kring bättre livsföring, motion och kost.

Vi samarbetar med Kungälvs sjukhus och Bohus Fysioterapi (sjukgymnast).

Vill du ha kontakt är du välkommen att ringa vår tidbokning på telefon 031-97 95 40.