Vårdsamordnare

Berit
På Bohuspraktiken kan du som har depressionsbehandling få stöd i behandlingen av vårt vårdsamordnare Berit Hansson. Detta gäller framförallt dig med farmakologisk behandling.

Vårdsamordnaren fungerar som en stöd- och kontaktperson för dig med depression. 

Vårdsamordnaren har nära samarbete med läkare och annan personal på vårdcentralen.

Vårdsamordnaren följer bland annat symptom, behandling, ger råd om egenvård och stöd till självhjälp. 

Vårdsamordnaren ersätter inte andra behandlingsinsatser på vårdcentralen.

Vad kan vårdsamordnaren göra för dig?

  • Erbjuda kontinuitet och tillgänglighet
  • Följa din behandling
  • Följa hur du mår
  • Ge råd och stöd
  • Tillse att du får annan hjälp vid behov