Team-drop-in

Team-dropin fortsätter även hösten 2019!
Våra läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer samarbetar för att hjälpa dig med akuta besvär som varat i mindre än 2 veckor. Vi finns här för dig varje helgfri måndag och torsdag kl 8.00-11.00. Här söker du för akuta besvär som varat i mindre än 2 veckor:

- Infektion/Feber
- Urinvägsbesvär
- Akut smärta (rygg, axlar eller annan del av rörelseapparaten)
- Akut buksmärta
- Nytillkomna sår- och fallskador
- Akuta allergibesvär
- Stress
- Sömn

OBS! På drop-in kan du INTE söka för receptförnyelser, intyg, sjukskrivning, eller långvariga besvär! Boka istället en tid via telefon så hjälper vi dig.