Hälsoundersökningar

Vi utför hälsoundersökning till en kostnad av 1660 kr.

För närmare information v g kontakta våra sjuksköterskor på telefon 031-97 95 40.