Patientavgifter

Våra priser

Besök hos läkare 100 kr
Provtagning 50 kr*
Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska 50 kr
Besök hos psykolog/psykoterapeut 50 kr
Barn och ungdom t o m 19 år 0 kr

*Avgift för provtagning gäller alltid, undantaget i samband med läkarbesök samma dag.