Akuta besvär

Akuta besvär: Om Du får akuta problem under vardagarna, kan Du nå oss på vårt vanliga telefonnummer. Vår målsättning är att bereda plats för avhjälpande av Dina problem fortast möjligt.

Telefon

045-818 00