Återbud

Ring till oss för att lämna återbud, senast 24 timmar innan din bokade tid. Sena återbud eller uteblivanden debiteras.

När vi inte har möjlighet att svara i telefonen, finns det en telefonsvarare där Du kan lämna Ditt namn och telefonnummer, så ringer vi tillbaka till Dig. På denna går det även bra att, utanför ordinarie öppettider, lämna återbud till beställd tid.

Om Du behöver ändra eller lämna återbud till en bokad tid, vänligen hör av Dig senast 24 timmar innan. Sena återbud och uteblivanden debiteras.