Första besöket

Under ditt första besök ordnar vi med din journal och genomför en grundlig undersökning av dina tänder.

Ditt första besök innebär vanligen att vi upprättar en journal angående Dig. Till den behöver vi uppgifter om Ditt allmänna hälsotillstånd, varför det är bra om Du har med Dig namn på eventuella behandlande läkare och mediciner som Du tar, när Du besöker kliniken.

Vi gör en grundlig undersökning och vi tar de nödvändiga röntgenbilder som behövs för att kunna ställa en riktig diagnos. Utifrån detta upprättas en individuell behandlingsplan just för Dig. Om vidare besök behövs, får Du även med Dig en preliminär kostnadsberäkning.