Bilder från kliniken

Här finns bilder från vår fina klinik.

Bilder i pb-block

Bild: Väntrum

Bild: Tavla

Bild: Reception och korridor

Bild: Behandlingsrum

Tandläkarredskap