Barnhälsovård

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och erbjuder kostnadsfri barnhälsovård för alla barn mellan  0-6 år enligt basprogrammet för barnhälsovården. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarollen och i frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling.
Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare som är specialistutbildade för vård av barn. Vi utför bland annat hembesök, vaccinationer och undersökningar av ditt barns hälsa och utveckling fram till skolstart. Du kan även få råd och stöd om amning och egenvårdsråd om ditt barn är sjukt.
Mottagningen deltar i undervisningen av läkar- och sjuksköterskestudenter, vilket innebär att studenterna deltar aktivt i arbetet i barnhälsovården. Det sker alltid under handledning och du har alltid möjlighet att tacka nej till deras deltagande.

På vårt BVC erbjuder vi:

  • Hembesök
  • Besök där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 år
  • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat, lek och olycksfall m m
  • Föräldragrupper
  • Vaccination enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet
  • Läkarbesök för kontroll av barnets utveckling
  • Egenvårdsråd
  • Samarbete med barnhälsovårdspsykologerna, barnläkare/barnklinik, logoped, ögonklinik, kommunens förskolor och specialpedagoger samt skolhälsovården före skolstart m fl.

BVC Löberöd

Telefon: 0413-54 58 43
Telefontid mån, ons, tors kl 08:15 - 09:00, telefonsvarare övrig tid. 

Användbara länkar: