KBT - Kognitiv Beteende Terapi

Välkommen till Brahehälsan i Löberöd KBT

Ingår i vårdval psykoterapi och erbjuder både KBT kort och KBT lång.
På vår mottagning har du tillgång till vår KBT-mottagning.

Om du mår psykiskt dåligt, är nedstämd, känner ångest, press eller befinner dig i en krissituation kan du få hjälp av våra psykologer på Brahehälsan. Vi erbjuder så kallad KBT, som står för kognitiv beteendeterapi. Det är en psykologisk behandling som innebär att du får hjälp att handskas med dina problem och ditt liv på ett bättre sätt.
Behandlingen fokuserar på att kartlägga tankar, känslor och hur och om de påverkar ditt beteende. Tillsammans skapas mål med behandlingen och vad man vill uppnå. 
Behandlingen baseras på ett samarbete mellan patient och psykolog, är strukturerat och handlingsorienterat. Klienten få hemuppgifter mellan sessionerna.
Kontakta din läkare för att få en remiss. 

Välkommen!

Information till patienter
Ålder: Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre.
Remisskrav: Ja. 

Läs mer på www.skane.se/pafotterigen