Läkare

Tid till läkare bokas via vår rådgivningstelefon.

Flertalet av våra läkare är specialister i allmänmedicin (allmänläkare) med lång erfarenhet av arbete på vårdcentral. Vi har också utbildningsläkare (ST och AT) som arbetar självständigt och som vid behov får handledning av mer erfaren kollega.

Vi eftersträvar kontinuitet, det vill säga att man alltid ska få komma till samma läkare. Ibland går det inte att komma till sin egen läkare, i synnerhet inte om man behöver tid samma dag, men vi försöker alltid.

Margareta Josefsson
Margaretha Josefsson 
Specialist i Allmänmedicin


Staffan Olsson
Specialist i allmänmedicin


Karin Ekelund
Specialist i allmänmedicin


Monica Larsson
Specialist i allmänmedicin


Jonatan Wistrand
ST-läkare


Charlotta Titer Tammo
ST-läkare

 

 

 

 

 

Elin Gyldenkærne
ST-läkare