Provtagning

Tag med legitimation och varmt välkommen!

Bra att veta...

  • Vi utför blodprovstagning, tar EKG, audiogram, kopplar 24 tim blodtryck samt assisterar läkarna på mottagningen.
  • Du bör sitta och vila 15 min innan provtagningen eftersom kroppsläget påverkar halten av ett flertal komponenter i blodet.
  • Kroppsansträngning bör undvikas före provtagningen då detta påverkar vissa blodprover.
  • Om du ska vara fastande ska du inte äta efter kl. 22.00 kvällen före provtagningen. Enbart vatten får drickas. Eventuella mediciner tar du som vanligt.
  • Det är viktigt att inte ta medicin på morgonen före läkemedelsanalysen. Vid t.ex. Levaxin medicinering.
  • Har du remiss från annan vårdgivare är du välkommen att ta proverna hos oss - Kom ihåg att ta med remissen!

 

Anita Hall
Anita Hall
Jessica Thorgren
Jessica Thorgren

 

 

 

 

 

 

 

Charlott Lindgren Nilsson

Kia Odeving
Kia Odeving

 

 

 

 

 

Victoria Lövgren