Diabetessköterska

Diabetessköterskan kan bland annat

Ge råd och stöd om hur du kan hantera din sjukdom, så som kost och motion.

Bedöma behov av och förskriva diabeteshjälpmedel. 

Informera om;
-tolkning av blodsockervärden
-läkemedelsbehandling
-insulininjektioner
-dosjusteringar

 

För kontakt ring; 0413-54 58 40

Tips på länkar med information