Dietist

Har du avsikten att förändra din kost? Har du diabetes eller andra kroniska sjukdomar där kosten spelar stor roll för din långsiktiga hälsa? Vår dietist guidar dig i förändring av dina levnadsvanor. Du kan inte boka tid direkt utan det är din vårdgivare som tar initiativ till att du får kontakt med dietist.

Välkommen!