Läkare

Pga högt söktryck är våra läkare fullistade. Det går inte att välja eller byta doktor man är listad på och vi har långa väntetider.

Tid till läkare bokas via vår rådgivningstelefon.

Flertalet av våra läkare är specialister i allmänmedicin (allmänläkare) med lång erfarenhet av arbete på vårdcentral. Vi har också utbildningsläkare (ST och AT) som arbetar självständigt och som vid behov får handledning av mer erfaren kollega.

Vi eftersträvar kontinuitet, det vill säga att man alltid ska få komma till samma läkare. Ibland går det inte att komma till sin egen läkare, i synnerhet inte om man behöver tid samma dag, men vi försöker alltid.

Margareta Josefsson
Margaretha Josefsson 
Specialist i Allmänmedicin


Staffan Olsson
Specialist i allmänmedicin


Karin Ekelund
Specialist i allmänmedicin


Monica Larsson
Specialist i allmänmedicin

 

 

 

 

 


Fredrik Nilsson
Legetimerad läkare


Charlotta Titer Tammo
ST-läkare

 
Jonatan Wistrand
ST-läkare

 

 

 

 


Elin Gyldenkærne
ST-läkare

 

 

 

 

 

 

   Ida Axelsson                                 Helene Malm
   AT-läkare                                       ST-läkare