Provtagning

Tag med legitimation och varmt välkommen!

Med anledning av Covid-19-smittan, inför provtagning;
Är du en riskpatient enl folkhälsomyndgheten, ex tar medicin som påverkar immunförsvaret.

ALLA PROVTAGNINGAR SKA BOKAS på grund av rådande omständigheter
Kontakta oss på 0413-545840 eller via digitala länken Mitt PTJ så får du vidare information.

Bra att veta...

  • Vi utför blodprovstagning, tar EKG, audiogram, kopplar 24 tim blodtryck samt assisterar läkarna på mottagningen.
  • Du bör sitta och vila 15 min innan provtagningen eftersom kroppsläget påverkar halten av ett flertal komponenter i blodet.
  • Kroppsansträngning bör undvikas före provtagningen då detta påverkar vissa blodprover.
  • Om du ska vara fastande ska du inte äta efter kl. 22.00 kvällen före provtagningen. Enbart vatten får drickas. Eventuella mediciner tar du som vanligt.
  • Det är viktigt att inte ta medicin på morgonen före läkemedelsanalysen. Vid t.ex. Levaxin medicinering.
  • Har du remiss från annan vårdgivare är du välkommen att ta proverna hos oss - Kom ihåg att ta med remissen!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Charlott Lindgren Nilsson
Undersköterska

                                        

 

 

 

 

 

Victoria Lövgren
Undersköterska

 

 

 

 

 

Tina Johansson
Undersköterska